Gå tillbaka
E-handelns omogna marknader
  • By Lena Johansson

  • torsdag, maj 26, 2016


Var ska webbshopen öppnas?

I PostNords undersökning av e-handeln i Europa ingick följande europeiska länder: Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Italien, Spanien, Polen, Belgien, Frankrike och Norden. Detta är bara nio av Europas sammanlagt 44 stater. Jag undrar hur urvalet gjordes. Det verkar som om man har valt de länder i Europa med flest invånare. Ett undantag är Rumänien som inte var med trots en dubbelt så stor befolkning som både Belgien och Nederländerna. Kanske tog man bort de länder som hade den allra lägsta internetpenetrationen (antal hushåll med tillgång till internet). Bland dessa länder hittar vi Rumänien, Portugal, Litauen, Grekland, Kroatien och Cypern. PostNords undersökning vänder sig till alla som sysslar med e-handel och borde därför innehålla de länder som är mest intressanta ur ett försäljningsperspektiv. I undersökningen talas det mycket om att Polen och Italien har stor tillväxtpotential. Tydligen bedöms inte alla Europas omogna marknader som lika intressanta.

Här ökar internetanvändningen snabbast

Flera länder har tagit stora kliv framåt när det gäller internetpenetration. Eurostats undersökningar visar att det finns länder som hade avsevärt högre internetpenetration 2014 i jämförelse med 2009. Det gäller Estland, Tjeckien, Ungern, Polen, Spanien och Italien. De tre sistnämnda länderna ingick i PostNords undersökning och bedömdes således som intressanta. Att Estland inte kom med kan lätt förklaras med folkmängden på bara en dryg miljon, men både Ungern och Tjeckien har invånartal på runt 10 respektive 11 miljoner. Kanske är dessa båda länder intressantare än Belgien och Nederländerna? Det beror säkert på vad du ska sälja, men forna östblocket kan säkert vara intressant, eftersom internetanvändandet ökar så snabbt, samtidigt som konkurrensen är betydligt lägre än i länder där redan 80–95 % handlar på nätet.


Skillnaderna minskar

Skillnaderna i internetpenetration håller på att utjämnas. Sedan finns det naturligtvis ett steg kvar till stor e-handel i ett land med befolkning som nyss fått tillgång till internet. Köpvanor ändras inte bara för att möjligheten finns. Den allra lägsta andelen hushåll med internettillgång står Bulgarien för, endast 57 % (2014). 2009 låg landets siffra på 30 %. 

Och kanske finns det fler länder från det gamla östblocket som kan vara intressanta? Jag har läst en undersökning om e-handeln i Europa, men där saknas information om länder som Ungern, Tjeckien, Slovakien, Rumänien. Jag blev lite nyfiken på hur internetvanan ser ut i dessa länder och kikade i eurostats information: Statistik om informationssamhället – hushåll och privatpersoner Det verkar som om det finns länder i Europa med betydligt lägre internetpenetration än Italien och Polen.

Källor:
E-handeln i Europa 2015, PostNord http://www.postnord.com/sv/media/rapporter/e-handel/e-handeln-i-europa-2015/
Statistics Explained, Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Information_society_statistics_-_households_and_individuals/sv
Statistics Explained, Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Internet_access_of_households,_2009_and_2014_(%25_of_all_households)_YB15.png

 

Senaste inläggen

Arkiv

    Nyhetsbrev

     

    Gör en offertförfrågan!

    Skicka in din text så återkommer vi inom en timme med en offert.