Vanliga frågor och svar

Kontakta oss gärna om din fråga saknas!

Vi har samlat de vanligaste frågorna, så att du snabbt ska kunna klicka fram svar på allt du undrar över. Skulle din fråga inte finnas med i listan – klickar du i stället på kontakt. Vi svarar gärna på alla dina frågor om prissättning, översättning, korrektur, DTP med mera.

Hur kvalitetssäkras översättningen?

Våra översättningar genomgår alltid noggrann granskning före leverans. Dessutom säkerställer vi att översättaren har kunskaper och erfarenhet inom det aktuella ämnet. Vi strävar också efter att i möjligaste mån ha en dialog med dig som kund under uppdragets gång, eftersom du är den som känner din verksamhet bäst.

Hur lång tid tar det?

När vi beräknar leveranstiden för en översättning utgår vi alltid ifrån dina önskemål. Vissa översättningar klarar vi att leverera samma dag, andra mer omfattande uppdrag kräver av naturliga skäl lite längre tid. Oavsett om det brinner i knutarna eller inte försöker vi hitta en lösning som fungerar för dig. Behöver du din text snabbt är det en klar fördel för dig att vi har flera fast anställda översättare. Det gör oss flexibla när det gäller uppdrag med korta leveranstider.

Översätter ni alla filformat?

Vi kan jobba med de flesta redigerbara filformat, till exempel filer skapade i Office-paketet (Word, Excel, PowerPoint, Access), Adobe InDesign och Adobe FrameMaker liksom xml-, html- och .po-filer, för att nämna några av de vanligaste. Vi kan även översätta text som inte finns i redigerbart format (som pdf), men då behöver vi komma överens med dig om vilken nivå layouten ska ligga på. Om utgångsformatet är pdf är det vanligaste att vi levererar ett rent textdokument. Behöver du din översättning i något annat format än de som nämns här? Välkommen att kontakta oss!

Översätter ni alla typer av texter?

I princip ja. För mer information kontakta oss.

Översätter ni inom alla ämnesområden?

Vi kan ta oss an översättning inom så gott som alla branscher och ämnesområden. Vi är specialiserade på teknisk översättning men har även tillgång till expertis inom andra områden, som juridik, ekonomi, IT, life science med flera. Vi strävar efter att ha en nära dialog med dig som kund, eftersom din kunskap om den egna verksamheten är värdefull för oss under arbetets gång.

Vad gör jag om jag inte är nöjd med översättningen?

Vi vill veta vad du tycker! Är du inte nöjd med översättningen vi har levererat uppskattar vi om du hör av dig till oss så snart som möjligt. Ge gärna konkreta exempel på vad det är du inte är nöjd med. Har vi använt fel termer? Tycker du att texten flyter dåligt? Har vi missförstått budskapet? Vi strävar naturligtvis efter att tillmötesgå dina önskemål i möjligaste mån, och löser situationen på bästa sätt i samarbete med dig.

Vad innebär er nöjdkundgaranti?

Översättning är en svår konst. Det finns lika många tycke och smak som det finns människor på jorden. Flera ordval kan vara rätt översättning men vi kanske väljer ett ord som inte du föredrar eller ett ord som du inte normalt använder i er kommunikation. Vår nöjdkundgaranti innebär att vi arbetar med texten tills du är nöjd. Både vad gäller ordval och tonalitet i texten.

Vad kostar en översättning?

Det vanligaste är att du betalar per översatt ord. Det innebär att vi behöver se texten du vill ha översatt för att kunna lämna en exakt offert. Priset beror på språkkombinationen, textens svårighetsgrad och i viss mån också på hur snabbt du behöver ha din översättning. Värt att nämna är också att du vinner på ett långsiktigt samarbete med oss. Vi arbetar nämligen med översättningsprogram där alla översättningar vi gör sparas i ett minne. Det innebär att du bara betalar för den text som är ny, eftersom vi inte behöver översätta om det som förekommit i tidigare uppdrag. Ju oftare du anlitar oss, desto mer har du att vinna! Om inget annat avtalas med dig ingår korrekturläsning i priset för översättning.

Vilka språk kan ni översätta till och från?

Vi kan förmedla översättningsuppdrag mellan i princip alla språk. Förutom våra fast anställda medarbetare har vi ett stort kontaktnät av beprövade frilansare. Vi ser också till att uppdatera vårt frilansregister löpande. Samtliga våra översättare översätter enbart till sitt respektive modersmål.

 

Gör en offertförfrågan!

Skicka in din text så återkommer vi inom en timme med en offert.