Arbetsprocess

Vi har dokumenterade rutiner för hela översättningsprocessen från beställning till leverans av den färdiga översättningen. I nära dialog med våra kunder jobbar vi med ständiga förbättringar i alla steg. Vi väljer tillsammans den terminologi du vill ha. Sedan sparas den för framtida projekt med hjälp av våra översättningsprogram.

OFFERTFÖRFRÅGAN

Fyra ögon och rätt kompetens

Våra översättare översätter uteslutande till sitt eget modersmål. Alla översättare är utbildade och har både den språkliga kompetensen och ämneskunskaperna som krävs för att leverera översättningar av högsta kvalitet. Efter översättning granskas texterna av ytterligare en översättare.

Översättningsminnen och termdatabaser

Vi arbetar med de största översättningsprogrammen. De fungerar som databaser, där alla översättningar vi gör sparas. Programmen hjälper oss att kontrollera hur vi har översatt en viss term eller ett visst uttryck tidigare. På så sätt kan vi säkerställa att terminologin blir konsekvent. Innan vi inleder ett nytt samarbete går vi igenom termer och formuleringar som är viktiga för dig.

Leveranssäkerhet

För oss är det en självklarhet att du får dina översättningar i rätt tid. Flera av våra kunder har i sina ramavtal en paragraf om rätt till ersättning vid försenad leverans. Samtliga leveranstider dokumenteras och vi kan snabbt och enkelt ta fram statistik över vår leveranssäkerhet.

Hela bilden

När vi har fått din förfrågan börjar vi med att titta igenom texten som ska översättas. Därefter tar vi kontakt med dig för att gemensamt komma överens om en leveranstid och för att diskutera annat som rör projektet. Ju mer vi vet om dig och din text, desto bättre blir offerten. Allt insänt material behandlas naturligtvis konfidentiellt. Använder du vår kundportal för att lämna din förfrågan blir överföringen av materialet dessutom krypterad (TLS 128 bitar), vilket är särskilt viktigt när det är fråga om förtroliga handlingar.

CAT-analys och översättningsminne

När vi har alla relevanta fakta på bordet analyserar vi texten med hjälp av ett s.k. CAT-verktyg. CAT står för ”Computer Assisted Translation” och vad denna programvara gör i detta steg är att dela upp texten i mindre delar. Genom att jämföra dessa delar med varandra och med tidigare gjorda översättningar letar CAT-verktyget efter regelbundenheter och upprepningar i texten. Vi erbjuder en rabatt på vår standardtaxa per ord för repetitioner och en graderad rabatt på matchningar från gamla översättningar.

Detaljerad offert

Ryggraden i vår verksamhet är vårt TMS (Translation Management System). Där lagras allt som rör offerten: filerna, analysen, noteringar osv. På så sätt kan vi utan dröjsmål starta översättningsprocessen så snart vi har fått ditt godkännande. När alla uträkningar är gjorda och all information ligger där den ska skickar vi offerten. Där framgår pris och förväntad leveranstid, men även själva analysen och vad du sparar i rena pengar.

Översättning

Översättningsprocessen rullar igång så snart du har accepterat vår offert. Projektledaren säkerställer att allt är i sin ordning och meddelar översättaren att projektet nu är i gång. Filer, referensmaterial och instruktioner hämtas från vår översättarportal och när arbetet är klart laddar översättaren upp filerna i portalen igen, samtidigt som han eller hon bekräftar att egenkontroll har utförts (bl.a. stavningskontroll, formatkontroll och konsekvenskontroll).

Granskning och leverans

När översättningen är avslutad går filerna vidare till granskaren. Även här sker filöverföringen via vår översättarportal och när granskningen är färdig laddas den korrigerade texten upp i portalen igen. Som ett sista steg innan leverans gör projektledaren ett antal formella kvalitetskontroller och visar sig inga problem är filerna klara för leverans. Projektledaren levererar då filerna antingen via kundportalen eller med e-post, beroende på vad som har kommits överens om.

Säkerhet och spårbarhet

Tack vare vårt TMS som nav för alla filöverföringar förblir sekretesskedjan intakt i hela översättningsförloppet: alla överföringar är krypterade och på så sätt maximeras datasäkerheten. Hela processen blir spårbar och skulle något gå snett kan vi snabbt och effektivt följa upp varje enskilt steg från översättning till leverans. En extra fördel är att du dessutom har obegränsad tillgång till alla levererade filer, även för gamla projekt.

Uppföljning

För att kunna möta dina krav och förväntningar är det viktigt för oss att följa upp de översättningar vi levererar. Det gäller särskilt i inledningsfasen av vårt samarbete och vi vill gärna veta så mycket och detaljerat som möjligt om vad du tycker om våra tjänster. Det kan röra sig om allt från formateringen till bemötandet från projektledaren till enskilda ordval eller termfrågor.

Feedback

All feedback från dig dokumenteras, inte minst för att konkreta önskemål om formatering, terminologi eller stil ska kunna implementeras effektivt i framtida översättningsuppdrag. En eller ett par veckor efter leverans kommer vi även att skicka en fråga om en kort utvärdering från dig. Utvärderingen tar mindre än en minut att genomföra och om du vill har du även möjlighet att lämna ett fritextmeddelande till oss. Vi är oerhört tacksamma för din feedback. Och det är givetvis helt frivilligt att delta.

Statistik och historik i kundportalen

I vår kundportal har du tillgång till alla tidigare offerter och projekt, inklusive orderbekräftelser och färdiga filer. Du har även tillgång till en kraftfull rapportfunktion där du kan få grafiska representationer av mer eller mindre all offert- eller orderrelaterad data. Det kan exempelvis gälla antal projekt per månad och språk, genomsnittligt ordervärde eller utvecklingen av CAT-rabatter över tid. Om du vill skräddarsyr vi ett rapportpaket särskilt för dig. Kontakta din kundansvarige och berätta mer om dina önskemål.

Få din kostnadsfria offert idag!

Med vår passion för språk hjälper vi våra kunder att lyckas internationellt.

OFFERTFÖRFRÅGAN