Översättning till Danska

Så nära - men ändå så långt borta

Öresundsregionen blomstrar och de danska och svenska marknaderna kommer allt närmare varandra. Men att förstå varandra är inte alltid så lätt som man skulle kunna tro. Kunskapen om de kulturella skillnaderna kan vara avgörande för hur du lyckas. Låt oss översätta dina texter till danska, så slipper du språkliga missöden.

OFFERTFÖRFRÅGAN

Samarbete över sundet

GLOBALscandinavia startade i Danmark 1983 och vi har översatt mellan danska och svenska sedan starten. På vårt kontor i Köpenhamn har vi flera fast anställda översättare som översätter till danska. Den dagliga kontakten mellan våra danska och svenska översättare gör att vi har goda kunskaper om kulturen i respektive land.

Stärk ditt varumärke i Danmark

Med vår hjälp säkerställer du att poängen i ditt danska budskap inte går förlorad. Din text anpassas för sin tilltänkta målgrupp och till rådande kulturella förhållanden på den danska marknaden. På så sätt ökar dina möjligheter att lyckas i Danmark.

Översättning till danska

Så nära – men ändå så långt borta. Öresundsregionen blomstrar och de danska och svenska marknaderna kommer allt närmare varandra. Men att förstå varandra är inte alltid så lätt som man skulle kunna tro. Kunskapen om de kulturella skillnaderna kan vara avgörande för hur du lyckas.

Vad kan vi översätta?