Översättning till Norska

Det finns gott om falska vänner

Affärssamarbeten mellan Norge och Sverige är vanligt förekommande och länderna har en nära relation på många plan. Men trots att våra länder och språk är förhållandevis lika finns det risk för feltolkning. Se upp för ord som låter lika men betyder olika, så kallade ”falska vänner”.

OFFERTFÖRFRÅGAN

Stärk ditt varumärke i Norge

Med vår hjälp säkerställer du att poängen i ditt norska budskap inte går förlorad. Din text anpassas för sin tilltänkta målgrupp och till rådande kulturella förhållanden på den norska marknaden. På så sätt ökar dina möjligheter att lyckas i Norge.

Fast anställda översättare

Vi arbetar med översättning till norska sedan många år och har flera fast anställda översättare på vårt kontor i Oslo. Vi är specialiserade på översättningar från tyska, engelska, svenska och danska men kan också hjälpa dig med översättningar från andra språk.

Vad kan vi översätta?