Översättning till Svenska

Vi läser helst på vårt eget språk

Svenska är ett litet språk i världen. I undersökningar om vilka modersmål som talas av flest människor brukar svenska hamna på runt 90:e plats. Därför produceras det lite text på svenska. Men svenskar läser helst texter på sitt eget språk. En webbsida på engelska lockar inte lika bra. Så vårda ditt varumärke med professionellt utförda översättningar.

OFFERTFÖRFRÅGAN

Våra svenska översättare

På vårt kontor i Malmö har vi åtta fast anställda svenska översättare. Vi är specialiserade på översättningar från tyska, engelska, danska och norska, men kan också hjälpa dig med översättningar från andra språk. Alla våra svenska översättare har lång och bred erfarenhet.

Vårda ditt varumärke

Att använda ett konsekvent språk stärker ditt varumärke och säkerställer att det uppfattas på det vis du önskar. Vi har de tekniska verktygen för detta och tar oss gärna tid att lägga upp riktlinjer för termer tillsammans med dig. Våra termdatabaser sparar tid och är ett viktigt verktyg vid kvalitetssäkringen av dina översättningar.

Vad kan vi översätta?